ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ειδικότερα το κάθε τμήμα:

 • Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με την ηλικία τους.
 • Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους του προγράμματος, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 497/Β/22-4-2002 «Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών ΝΠΔΔ Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών», άρθρο 14 και τηρεί βιβλίο ύλης για την καθημερινή διδασκαλία (προαιρετικά).
 • Ευθύνεται όχι μόνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων αλλά και για την φύλαξη και προστασία τους.
 • Προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό στα βρέφη του Σταθμού σύμφωνα με τις αρχές της βρεφοκομικής και τις οδηγίες του παιδιάτρου.
 • Ενημερώνει τους γονείς σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη γενική – σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους. Συνεργάζεται με τους γονείς σε όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή και την εξέλιξη των παιδιών μέσα στον Σταθμό.
 • Μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς όφελος των παιδιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα.
 • Φροντίζει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και ενημερώνει το Τμήμα Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται ιατρική φροντίδα και κοινωνική μέριμνα.
 • Παρακολουθεί την καθαριότητα των νηπίων και κάθε αντικείμενο που έχει σχέση με αυτά ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους.
 • Ευθύνεται για την άψογη καθαριότητα των χώρων του Σταθμού και των αντικειμένων του και τον κατάλληλο αερισμό και φωτισμό του.
 • Εφαρμόζει σωστά όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών.
 • Ευθύνεται για την εξασφάλιση της διατροφής των νηπίων κατά την παραμονή τους στον Σταθμό, μεριμνώντας για την υγιεινή παρασκευή του, την ποιότητα των υλικών και την τήρηση του εγκεκριμένου διαιτολογίου.
 • Μεριμνά για την προμήθεια, την ταξινόμηση και τη συντήρηση του αναγκαίου παιδαγωγικού εξοπλισμού και υλικού.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Τζιράκη Ειρήνη.

Διεύθυνση: Κυδωνιας 29 (Καραισκάκη) , Χανιά Τηλ: 2821341629


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΧΑΝΙΩΝ

Α’ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Υπεύθυνη: Μπακατσάκη Στέλλα.

Διεύθυνση: Γερ. Παρδάλη Νέα Χώρα, Τηλ: 2821073363

Ε’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Υπεύθυνη: Λιατάκη Ιωάννα.

Διεύθυνση: Γ.Παρδάλη, Νέα Χώρα, Τηλ: 2821090143

Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Υπεύθυνη: Αντωνία Φιντριλάκη.

Διεύθυνση: Παπαναστασίου & ΡΚούνδουρου Λενταριανά, Τηλ: 2821043844

Δ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Υπεύθυνη: Κοντογιάννη Μαρία.

Διεύθυνση: Αν.Μάντακα 86 Παχιανά, Τηλ: 2821097901

Ζ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Υπεύθυνη: Τζανουδάκη Ιωάννα,

Διεύθυνση: Ελ Βενιζέλου 168A Χαλέπα, Τηλ: 2821057440

Α’ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ: Υπεύθυνη: Πετραντωνάκη Ζαχάρω,

Διεύθυνση: Καραισκακή 1 Κουνουπιδιανά, Τηλ: 2821049209

Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ: Υπεύθυνη:

Διεύθυνση: Παπαναστασίου 10, Σούδα, Τηλ: 2821089266

Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ: Υπεύθυνη: Λουραντάκη Έλενα,

Διεύθυνση: Εθνάρχου Βενιζέλου 4, Σούδα, Τηλ: 2821089264

Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ: Υπεύθυνη: Ζαρμπάνη Ευαγγελία,

Διεύθυνση: Ναύσταθμος Κρήτης, Σούδα, Τηλ: 2821089355

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Υπεύθυνη:Γρηγοράκη Βασιλική,

Διεύθυνση: Νεροκούρου 112, Τηλ: 2821091635

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ: Υπεύθυνη: Καραθάνου Αργυρώ,

Διεύθυνση: Νεροκούρου 112, Τηλ: 2821036077

Β’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ: Υπεύθυνη: Δημητριάδη Κωνσταντίνα,

Διεύθυνση: Ν.Κυδωνία – Νικολάκακή, Τηλ: 2821032915

ΣΤ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Υπεύθυνη:Αποστολάκη Ευαγγελία,

Διεύθυνση: Μπιρμπίλη 22- Βαμβακόπουλο, Τηλ: 2821072002

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ: Υπεύθυνος: Κοκοτσάκης Νικόλαος,

Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων-Περιβόλια, Τηλ: 28210 76980