ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Α’ Παιδικός σταθμός Σούδας
Β’ Παιδικός σταθμός Σούδας
Γ’ Παιδικός σταθμός Σούδας
Bρεφικός σταθμός Χανίων
Γ’ Παιδικός σταθμός Χανίων
ΣΤ’ Παιδικός σταθμός Χανίων
Παιδικός σταθμός Ελ. Βενιζέλου
Παιδικός Σταθμός Περιβολίων