ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ

AA

Θέση

Τακτικό μέλος

Αναπληρωματικό μέλος

1

Πρόεδρος

Ελένη Ζερβουδάκη

Στυλιανός Μιχαηλάκης

2

Αντιπρόεδρος

Μανούσος Φοβάκης

Άννα Νεμπαυλάκη

3

Μέλος

Ιωάννης Σημαντηράκης

Μιχαήλ Καλογριδάκης

4

Μέλος

Ιωάννης Γιαννακάκης

Νικόλαος Χαζιράκης

5

Μέλος

Αντώνιος-Ιωάννης

Βαρδάκης Μύρων

6

Μέλος

Ιωάννης Σαρρής

Ιωάννης Σταγάκης

7

Μέλος

Δημήτριος Βασιλοδημητράκης

Μαρία Μπολανάκη

8

Μέλος

Ειρήνη Γεντεκάκη

Νατάσσα Βιδαλάκη

9

Μέλος

Σταματίνα Κουλουριώτη

Ευαγγελία Νικάκη

10

Μέλος

Γεώργιος Κουκουβιτάκης

Εμμανουήλ Φραγκάκης

11

Μέλος

Ιωάννης Σφυράκης

Ιωάννης Φραγκάκης

12

Μέλος

Νεκτάριος Ψαρουδάκης

Ιωάννης Χατζάκης

13

Μέλος

Αικατερίνη Νικολοπούλου

Χαράλαμπος Λουτσέτης

14

Μέλος

Σεραφείμ Ρίζος

Θεοδώρα Κιντή

15

Μέλος

Αικατερίνη Μαλανδράκη

Ηλέκτρα Πατσουράκη