ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διεύθυνση : Κυδωνίας 29,ΤΚ. 73135

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Κουνελάκη Κατερίνα 2821341630

Προσωπικό: Σεφερλή Κατερίνα 2821341628

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Τζιράκη Ειρήνη. Διεύθυνση: Κυδωνιας 29 ,

Χανιά Τηλ: 2821341629

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Γραμματεία – Γραφείο Προσωπικού: Φουντουλάκη Μαρία 2821341627

Μισθοδοσία: Χατζησάββα Αφροδίτη 2821341631

Λογιστήριο: Μαραγκάκης Λεωνίδας 2821341632

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ