Αρχική > Υπηρεσίες

Κοινωνική Υπηρεσία και Συμβουλευτικός Σταθμός

Η Κοινωνική Υπηρεσία του ΔΟΚΟΙΠΠ προωθεί προγράμματα, πρωτοβουλίες και δράσεις σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο που στοχεύουν στην στήριξη, την ενημέρωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και ευημερίας αλλά και την...

Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας και Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας είναι είναι οι Μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά ηλικίας 6 – 12 χρόνων για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας.  Λειτουργούν για την καλοκαιρινή περίοδο απο 8πμ εως 4μμ...

Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός των ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ _ που λειτουργεί με τις σύγχρονες αρχές, αντιλήψεις και μεθόδους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών είναι η παροχή εξωιδρυματικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα ,η παραμονή των ηλικιωμένων ως ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινωνίας....

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ειδικότερα το κάθε τμήμα: Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με...