Προκηρύξεις
 • Τεχνική έκθεση για ρόλερ Πρόσκληση για ρόλερ

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση παιχνιδιών αυλής Πρόσκληση

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για αναλώσιμα Πρόσκληση

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για απολύμανση Πρόσκληση

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για κουζίνα Πιθαριού Πρόσκληση για κουζίνα Πιθαριού

  Continue reading
 • Τεχνική Έκθεση Server Πρόσκληση

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για αντικατασταση πανελ Πρόσκληση για αντικατάσταση πανελ

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για παιχνίδια Πρόσκληση για παιχνίδια

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας Πρόσκληση για εξοπλισμό κουζίνας

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για προμήθεια πατώματος Πρόσκληση για πάτωμα laminate

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για ηλεκτρολογικό υλικό Πρόσκληση για ηλεκτρολογικό υλικό

  Continue reading
 • 02.12.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ […]

  Continue reading
 • Continue reading
 • Continue reading
 • Τεχνικές προδιαγραφές

  Continue reading
 • Continue reading
 • Τεχνική έκθεση

  Continue reading
 • Continue reading