Προκηρύξεις
 •  Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με […]

  Continue reading
 • 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6Ψ3ΩΟΚΛΧ-ΟΘ9 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 6Μ47ΟΚΛΧ-ΣΒ2 02.12.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ […]

  Continue reading
 • 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9ΟΘ1ΟΚΛΧ-Θ92(1) 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ 3 -2022 ΨΑΝ5ΟΚΛΧ-Β1Ζ 3. […]

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση Πρόσκληση

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση προμήθεια και συντήρηση κλιματιστικών Πρόσκληση

  Continue reading
 • Πρόσκληση Τεχνική έκθεση παιχνιδιών αυλής

  Continue reading
 •  Τεχνική έκθεση Πρόσκληση  

  Continue reading
 •  Τεχνική έκθεση για κουρτίνες Πρόσκληση για κουρτίνες

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για σκεύη Πρόσκληση για σκεύη

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση Διαύγεια-ΑΠΔ-Antivirus Πρόσκληση Διαύγεια-ΑΠΔ-Antivirus

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση Πρόσκληση  

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση Στεγανοποίησης Δ΄ Παιδικού Πρόσκληση

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση δαπέδου ασφαλείας Πρόσκληση

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για πόρτα ΚΔΑΠ Πρόσκληση για πόρτα ΚΔΑΠ

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για στεγανοποίηση Πρόσκληση για στεγανοποίηση

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για εξοπλισμό κουζίνας Βαμβακόπουλο Πρόσκληση για εξοπλισμό κουζίνας […]

  Continue reading
 • Tεχνική έκθεση για τέντες Πρόσκληση για τέντες

  Continue reading
 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 68/2022 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ […]

  Continue reading