Προκηρύξεις
 • Τεχνική έκθεση Πρόσκληση

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση προμήθεια και συντήρηση κλιματιστικών Πρόσκληση

  Continue reading
 • Πρόσκληση Τεχνική έκθεση παιχνιδιών αυλής

  Continue reading
 •  Τεχνική έκθεση Πρόσκληση  

  Continue reading
 •  Τεχνική έκθεση για κουρτίνες Πρόσκληση για κουρτίνες

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για σκεύη Πρόσκληση για σκεύη

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση Διαύγεια-ΑΠΔ-Antivirus Πρόσκληση Διαύγεια-ΑΠΔ-Antivirus

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση Πρόσκληση  

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση Στεγανοποίησης Δ΄ Παιδικού Πρόσκληση

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση δαπέδου ασφαλείας Πρόσκληση

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για πόρτα ΚΔΑΠ Πρόσκληση για πόρτα ΚΔΑΠ

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για στεγανοποίηση Πρόσκληση για στεγανοποίηση

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για εξοπλισμό κουζίνας Βαμβακόπουλο Πρόσκληση για εξοπλισμό κουζίνας […]

  Continue reading
 • Tεχνική έκθεση για τέντες Πρόσκληση για τέντες

  Continue reading
 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 68/2022 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ […]

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για ταμπέλα Νεροκούρου Πρόσκληση για ταμπέλα Νεροκούρου

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για ρόλερ Πρόσκληση για ρόλερ

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση παιχνιδιών αυλής Πρόσκληση

  Continue reading