Οικονομικά στοιχεία
  • Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2014 του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου […]

    Continue reading
  • Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων Οικονομικού έτους 2015 […]

    Continue reading