Οικονομικά στοιχεία
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ […]

  Continue reading
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ […]

  Continue reading
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ […]

  Continue reading
 • ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/5/2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

  Continue reading
 • ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 30/4/2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

  Continue reading
 • ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/1/2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΑΠΟ 1/1/2019 […]

  Continue reading
 • ΑΠΟ 1/1/2018 ΕΩΣ 31/1/2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΑΠΟ 1/1/2018 […]

  Continue reading
 • Ισολογισμός μετά του πιστοποιητικού ελέγχου ΟΕΛ έτους 2016 ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ […]

  Continue reading
 • ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ  Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ για […]

  Continue reading
 • ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ […]

  Continue reading
 • ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ  Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ για […]

  Continue reading
 • ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ […]

  Continue reading
 • Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων Οικονομικού έτους 2015 […]

  Continue reading
 • Τριμηνιαία έκθεση για το 2ο τρίμηνο του 2015 ως προς […]

  Continue reading
 • Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων Οικονομικού έτους 2015 […]

  Continue reading
 • Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων Οικονομικού έτους 2015 […]

  Continue reading
 • Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων Οικονομικού έτους 2015 […]

  Continue reading
 • Τριμηνιαία έκθεση για το 1ο τρίμηνο του 2015 ως προς […]

  Continue reading