Οικονομικά στοιχεία
 • ΙΟΥΝΙΟΣ

  Continue reading
 • ΜΑΙΟΣ

  Continue reading
 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  Continue reading
 • Ω2ΑΘΟΚΛΧ-ΧΟΞ

  Continue reading
 • Continue reading
 • Continue reading
 • Continue reading
 • 6ΚΑΓΟΚΛΧ-ΑΗΧ

  Continue reading
 • ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ […]

  Continue reading
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ […]

  Continue reading
 • Συνοπτική οικονομική κατάσταση απολογισμού (Περίληψης) έτους 2018 Ισολογισμός μετά του […]

  Continue reading
 • 2. 6ΡΡΚΟΚΛΧ-ΡΒΛ

  Continue reading
 • Ω3ΑΩΟΚΛΧ-Δ8Ψ (1)

  Continue reading
 • ΩΨΣΒΟΚΛΧ-ΔΡΗ Συνοπτική

  Continue reading
 • 12. Ω7ΤΧΟΚΛΧ-ΜΟΩ

  Continue reading
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ […]

  Continue reading
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ […]

  Continue reading
 • 9. 6ΔΛΜΟΚΛΧ-ΧΩ5

  Continue reading