Δελτία τύπου Κοινωνικής Υπηρεσίας
  • Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΔΟ.ΚΟΙ.Π.Π) του Δήμου […]

    Continue reading
  •                     […]

    Continue reading
  • Στα πλαίσια του προγράμματος του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου, ο ΔΟΚΟΙΠΠ […]

    Continue reading