Δελτία τύπου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
 • Τεχνική έκθεση για εργαστηριακές αναλύσεις Πρόσκληση

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για συντήρηση ηλιακού Πρόσκληση

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για συντήρηση πατώματος Πρόσκληση

  Continue reading
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ ΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ 2022 […]

  Continue reading
 • Τεχνική έκθεση για ποδονάρια και μάσκες Πρόσκληση

  Continue reading
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  Continue reading
 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  Continue reading
 •  

  Continue reading
 • Continue reading
 • Continue reading
 • Continue reading
 • Continue reading
 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2021 ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Πρακτικό […]

  Continue reading
 • Continue reading
 • Continue reading
 • Continue reading
 • Continue reading
 • Continue reading