Αρχική > ΔΟΚΟΙΠΠ > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών της διοικητικής υπηρεσίας του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.