Αρχική > ΔΟΚΟΙΠΠ > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Προμήθεια ρόλερ για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Ακρωτηρίου του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων.Προμήθεια ρόλερ για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Ακρωτηρίου του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων.