Αρχική > ΔΟΚΟΙΠΠ > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Προμήθεια ντουλαπών για τον Α’ Παιδικό Σταθμό Σούδας του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας