Αρχική > ΔΟΚΟΙΠΠ > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Προμήθεια επίπλων για τον Συμβουλευτικό Σταθμό, για τον παιδικό Ελευθερίου Βενιζέλου και για τον Α’ Παιδικό Σούδας του ΔΟΚΟΙΠΠ