Αρχική > ΔΟΚΟΙΠΠ > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Παροχή Υπηρεσιών εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος και αποθηκών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων