Χανιά, 24/8/2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας( ΔΟΚΟΙΠΠ) του Δήμου Χανίων ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων με voucher.

 

  1. Αιτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως πλήρεις, οι γονείς δεν θα πρέπει να προβούν σε καμία ενέργεια θα περιμένουν τα οριστικά αποτελέσματα.

 

  1. Αιτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως ελλιπείς, οι γονείς θα πρέπει την Τρίτη 5/9/2023 μέχρι και την Τετάρτη 6/9/2023 να επισκεφθούν την ηλεκτρονική σελίδα 

http://dokoippvoucher.aitiseispoliton.gr

για να ανεβάσουν τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην κατάσταση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

 

Στη συνέχεια τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11/9/2023 στη σελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr και στη σελίδα του ΔΟΚΟΙΠΠ  https://dokoipp.gr/ .

 

 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

                                                       ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ