Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 122/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 3.422,40 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 12 Αυγούστου του 2016 στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

 

Η Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Αλιφιεράκη Ελευθερία

Τεχνική Έκθεση

Ανακοίνωση