Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για να αναθέσει την Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 47/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η παροχή υπηρεσίας αναφέρεται στα συνημμένα τεύχη «Τεχνική έκθεση – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός».

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 24.600,00 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 6 Απριλίου του 2016 στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

 

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

 

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ