Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για να αναθέσει την Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχανημάτων (τριών στερεοφωνικών συστημάτων) για τον Παιδικό Σταθμό Β’ – Ε’ του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 150/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 80,00 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου του 2015 στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ