Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για να αναθέσει την Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής και τοποθέτησης κλιματιστικών μηχανημάτων για τις δομές του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 151/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η παροχή υπηρεσίας αναφέρεται στα συνημμένα τεύχη «Τεχνική έκθεση – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός».

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 4.150,00 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου του 2015 στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ