Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2015.

Αποδεικτικό ανάρτησης

Πίνακας Ονομαστικής Κατάστασης υποψηφίων

Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων

Πίνακας Επιλογής υποψηφίων

Πίνακας αποκλεισθέντων υποψηφίων