Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για να αναθέσει την εργασία διεκπεραίωσης αλληλογραφίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 13/2016 απόφαση του Προέδρου.

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ (1.503,55 €),  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου του 2016 στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ο Πρόεδρος

Βλαχάκης Μιχάλης

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ