Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Ανακοινώνει ότι θα προσφύγει σε απευθείας ανάθεσης  για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά γραφείου, εντύπων υλικών μηχανογράφησης και εκτυπώσεων για τις ανάγκες του Οργανισμού όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση σύμφωνα με τις υπ” αριθμόν 130/2015 και 131/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν κλειστές μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου του 2015 στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για τις τεχνικές προδιαγραφές – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό πατήστε εδώ