Η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι απλή και σύντομη.

Περιλαμβάνει 2 βήματα:

ΒΗΜΑ 1: Εγγραφή

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει αρχικά να εγγραφούν στη δικτυακή πύλη.

Στην επιλογή «Εγγραφή» θα συμπληρώσουν το όνομα, το επίθετο, το όνομα χρήστη (username) που επιθυμούν, το email τους και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.

Μετά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, το όνομα χρήστη που έχουν ήδη επιλέξει ο ενδιαφερόμενος και ο κωδικός πρόσβασης (password), ο οποίος δημιουργείται αυτόματα, αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί.

ΒΗΜΑ 2: Συμπλήρωση της Αίτησης

Στη συνέχεια με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, οι γονείς θα πραγματοποιήσουν την εισαγωγή τους στην πλατφόρμα.

Μετά την εισαγωγή τους, θα επιλέξουν από το αριστερό μενού το κουμπί «Αίτηση» και μπορούν να ξεκινήσουν την συμπλήρωση της αίτησης.

Τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν πρέπει να είναι αληθινά.

Μετά την συμπλήρωση της αίτησης και την υποβολή της εμφανίζονται τα μόρια που έχουν συγκεντρωθεί με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης. Πλέον οι γονείς μπορούν να πραγματοποιήσουν εκτύπωση της αίτησης ή / και περαιτέρω επεξεργασία (αν χρειαστεί).

Βήμα 3: Σκανάρισμα δικαιολογητικών

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης οι γονείς θα πρέπει την εκτυπωμένη αίτηση και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν να τα σκανάρουν και να τα επισυνάψουν επιλέγοντας πάνω στην ένδειξη “Ανεβάστε εδώ δικαιολογητικά”. Η αίτηση επιδέχεται διορθώσεις έως και 31/5/2018, οπότε και το σύστημα θα κλειδώσει. Μετά τις 31 Μαΐου, οι αιτήσεις θεωρούνται οριστικές και δεν θα είναι εφικτή η τροποποίηση τους.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς πριν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχουν υποβάλλει την φορολογική δήλωση του 2019 ( που αφορά τα εισοδήματα του 2018) και να έχουν εκτυπώσει τα εκκαθαριστικά στα οποία αναγράφεται το εισόδημα επιβολής εισφοράς που αυτό θεωρείται το οικογενειακό εισόδημα.