Ανοίξτε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα τελικά αποτελέσματα στα παιδικά τμήματα.

Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ

ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΝΗΠΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΝΗΠΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ

Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ

Δ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ

Ε΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Ε΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ

Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Ζ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ

Π.Σ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Π.Σ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ