ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ  Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ για το έτος 2015