Χανιά 29/5/2020

 

                                                                                   

                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων ανακοινώνονται τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και τις προϋποθέσεις για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Οργανισμού για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

 1. Σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 35/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Οργανισμού έχει οριστεί το διάστημα 10/6/2020 έως και 1/7/2020 και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι : http://dokoipp.aitiseispoliton.gr
 1. Για τα παιδικά τμήματα εγγράφονται νήπια που έχουν γεννηθεί από 1/1/2017 έως και 28/2/2018
 1. Για τα βρεφικά τμήματα τα βρέφη να έχουν γεννηθεί από 1/3/2018 έως και 28/2/2019
 1. Διόρθωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης επιτρέπεται μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής τους την 1/7/2020
 1. Η εκτυπωμένη αίτηση συμμετοχής από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μαζί με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την μοριοδότηση θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα υποβολής της αίτησης την ίδια περίοδο δηλαδή από 10/6/2020 έως και 1/7/2020.
 1. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η επιτροπή εγγραφών , θα ανακοινώσει τα προσωρινά αποτελέσματα με εκτιμώμενη ημερομηνία στις 29/7/2020. Τότε οι γονείς θα ενημερωθούν για την κατάσταση του φακέλου που έχουν υποβάλλει.
 1. Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων και η ανάρτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών  θα γίνει από 30/7/2020 έως και 5/8/2020
 1. Οι ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΔΟΚΟΙΠΠ από 30/7/2020 έως και 5/8/2020.
 1. Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 30/7/2020 έως και 5/8/2020.
 1. Εκτιμώμενη ημερομηνίας ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων 18/8/2020 και όχι πριν της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων χορήγησης voucher από την ΕΕΤΑΑ
 1. Το σύστημα υποβολής των αιτήσεων θα υπάρχει στη σελίδα του Δήμου Χανίων gr το οποίο θα ανοίξει στις 10/6/2020 και θα κλείσει 1/7/2020
 1. Στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ δεν μπορούν να εγγραφούν νήπια που έχουν γεννηθεί από 1/1/2016 έως και 31/12/2016 τα οποία εγγράφονται πλέον στην υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 1. Σύμφωνα με την 45/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ για το σχολικό έτος 2020-2021 αναστέλλει τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Περιβολίων για την προσαρμογή του στο νέο θεσμικό πλαίσιο βάσει του ΠΔ 99/2017. Επίσης αναστολή λειτουργίας θα έχει και ο Α΄ Παιδικός Σταθμός Σούδας λόγω εργασιών για τη δημιουργία βρεφικού τμήματος και την προσαρμογή του στο νέο θεσμικό πλαίσιο βάσει του ΠΔ 99/2017. Αν οι εργασίες διεκπεραιωθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι σταθμοί θα λειτουργήσουν καλύπτοντας τη δυναμικότητά τους από τη λίστα των  επιλαχόντων βρεφών και νηπίων   περιόδου 2020-2021.
 1. Σύμφωνα με την 37/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ για τη σχολική περίοδο 2020-2021 εγκρίθηκε η απαλλαγή από τη καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς σε όλα τα εγγραφόμενα βρέφη και νήπια στους Βρεφικούς- Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ.
 1. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνουν για τους κάτωθι σταθμούς:
 • Α΄ Βρεφικός Νέα Χώρα Γερ. Παρδάλη α΄όροφος – 6 θέσεις
 • Ε΄ Παιδικός σταθμός Νέα Χώρα Γερ. Παρδάλη ισόγειο- 15 θέσεις
 • Δ΄ Παιδικός σταθμός Παχιανά Αν. Μάντακα 86 – 20 θέσεις
 • Γ΄ Παιδικός σταθμός Χανίων Λενταριανά Παπαναστασίου & Ρ. Κούνδουρου – 25 θέσεις
 • Ζ΄ Παιδικός σταθμός Χαλέπα Ελ. Βενιζέλου 168α – 12 θέσεις
 • Β΄ Παιδικός σταθμός Σούδας Παπαναστασίου 10 -15 θέσεις
 • Γ΄ Παιδικός σταθμός Σούδας οικισμός Ναυστάθμου – 50 θέσεις
 • Παιδικός σταθμός Ελ. Βενιζέλου Νεροκούρου, Νεροκούρου 112 -20 θέσεις
 • Παιδικός σταθμός Λιλιπούπολη Νεροκούρου, Νεροκούρου 112 – 13 θέσεις
 • Βρεφονηπιακός σταθμός Βαμβακόπουλου Μπιρμπίλη 22- 8 θέσεις για το βρεφικό τμήμα και 13 θέσεις για το νηπιακό
 • Βρεφονηπιακός σταθμός Νέας Κυδωνίας Νικολακάκη- 6 θέσεις για το βρεφικό και 30 θέσεις για το νηπιακό
 • Α΄ Βρεφονηπιακός σταθμός Ακρωτηρίου Κουνουπιδιανά Καραϊσκάκη 1 – 3 θέσεις για το βρεφικό και 13 για το νηπιακό

 

Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς.

Μπορείτε να επικοινωνείτε  στο τηλέφωνο 2821341629 και τις ώρες 9.00 π.μ.- 1.30 μ.μ.  και με  mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dokoipp-pagogi@chania.gr

Ακολουθούν οδηγίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εγγραφής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

                                          ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ