ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ – ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών επανεγγραφών για τους Βρεφικούς- Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Οργανισμού σχολικού έτους 2022- 2023.

Οι αιτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως πλήρης φάκελος , σημαίνει ότι έχουν επισυναφθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση και δεν υπήρξε καμία μεταβολή ως προς τη μοριοδότησή τους.

Για τις  αιτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως ελλιπείς , οι γονείς θα πρέπει από την Παρασκευή 8/7/2022 έως και τη Τετάρτη 13/7/2022 στην ηλεκτρονική  σελίδα dokoipp.aitiseispoliton.gr να ανεβάσουν τα δικαιολογητικά που ζητούνται.

  Οι γονείς που επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση επί των προσωρινών  αποτελεσμάτων, μπορούν να την υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του ΔΟΚΟΙΠΠ, Κυδωνίας 29 από την Παρασκευή 8/7/2022 έως και τη Τετάρτη 13/7/2022  ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dokoipp-grammateia@chania.gr, dokoipp-pagogi@chania.gr το ίδιο χρονικό διάστημα.

 

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

 

                                      ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ