ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ – ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών επανεγγραφών, για τους Βρεφικούς- Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Οργανισμού σχολικού έτους 2021- 2022.

Οι αιτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως πλήρης φάκελος , σημαίνει ότι έχουν επισυναφθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση και δεν υπήρξε καμία μεταβολή ως προς τη μοριοδότηση τους.

Για τις αιτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως ελλιπείς , οι γονείς θα πρέπει από τη Δευτέρα 5/7/2021 έως και την Παρασκευή 9/7/2021 στην ηλεκτρονική σελίδα dokoipp.aitiseispoliton.gr, με τους κωδικούς που έχουν και με τους οποίους είχαν υποβάλλει την αρχική ηλεκτρονική τους αίτηση, να ανεβάσουν τα δικαιολογητικά που ζητούνται.

Οι γονείς που επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, μπορούν να την υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του ΔΟΚΟΙΠΠ, Κυδωνίας 29, το ίδιο χρονικό διάστημα, από τη Δευτέρα 5/7/201 έως και τη Παρασκευή 9/7/2021 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις :

dokoipp-grammateia@chania.gr, dokoipp-pagogi@chania.gr,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ