Χανιά   10/7/2023

 

 

                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ – ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών επανεγγραφών για τους Βρεφικούς- Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Οργανισμού σχολικού έτους 2023- 2024.

    Οι αιτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως πλήρης φάκελος , σημαίνει ότι έχουν επισυναφθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση και δεν υπήρξε καμία μεταβολή ως προς τη μοριοδότησή τους.

   Για τις  αιτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως ελλιπείς , οι γονείς θα πρέπει από την Τρίτη 11/7/2023 έως και τη Δευτέρα 17/7/2023

να ανεβάσουν τα δικαιολογητικά που ζητούνται στην ηλεκτρονική  σελίδα:

dokoipp.aitiseispoliton.gr

 

     Οι αιτήσεις που χαρακτηρίστηκαν  με « Αλλαγή μορίων» , σημαίνει ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών είναι πλήρης αλλά η μοριοδότηση τροποποιήθηκε για το λόγο που αναγράφεται στον πίνακα των προσωρινών αποτελεσμάτων.

  Οι γονείς που επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση επί των προσωρινών  αποτελεσμάτων, μπορούν να την υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του ΔΟΚΟΙΠΠ, Κυδωνίας 29 από την Τρίτη 11/7/2023 έως και τη Δευτέρα 17/7/2023 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dokoipp-grammateia@chania.gr, dokoipp-pagogi@chania.gr το ίδιο χρονικό διάστημα.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

       ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ