ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π

  1. (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ )

  2. Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135

Πληρ: Μαλανδράκη Κατερίνα

   1. Τηλ.: 28213- 41628

   2. Fax: 28210-95292

   3. email: odikip@chania.gr

Χανιά:23/09/2015

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΚΟΙΠΠ

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΔΟ.ΚΟΙ.Π.Π) του Δήμου Χανίων συνεχίζει απρόσκοπτα και φέτος το πρόγραμμα “Σχολές Γονέων” .

Στην έντονη «κοινωνική ανάγκη» των ημερών που διανύουμε, ο θεσμός της εκπαίδευσης της οικογένειας κρίνεται αναγκαίος.

Απώτερος στόχος, η στήριξη και η ενίσχυση των γονέων ώστε:

 • να βελτιώσουν την επικοινωνία στην οικογένεια.

 • να αντιληφθούν τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών τους, αποδεχόμενοι τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους.

 • να βοηθήσουν το παιδί στην προοδευτική ανεξαρτητοποίηση του.

 • να ασχοληθούν με την προσωπική τους ανάπτυξη και γενικότερα να αναπτύξουν στάσεις ώστε να δρουν και να συναισθάνονται με τρόπο εποικοδομητικό τόσο στα ατομικά όσο και στα κοινωνικά ζητήματα.

Η ομάδα θα αποτελείται από 15-20 άτομα και θα δουλεύει με βιωματικό τρόπο. Τα μέλη της θα έχουν τη δυνατότητα συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών μέσα από βιωματικές ασκήσεις, παίξιμο ρόλων και την έκφραση των συναισθημάτων.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Οι ομάδες που πρόκειται να δημιουργηθούν είναι:

 • Ομάδα γονέων-παιδιών προσχολικής-σχολικής ηλικίας.

 • Ομάδα γονέων-παιδιών που βρίσκονται στην εφηβεία.

 • Ομάδα μονογονεικών οικογενειών.

Aιτήσεις συμμετοχής από 23 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015. Ενημερώνουμε τους γονείς ότι, υπάρχει δυνατότητα, εκτός από τα απογευματινά τμήμα της Σχολής γονέων που θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα απόγευμα, και η δημιουργία πρωινών τμημάτων για όσους γονείς το επιθυμούν .

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π Κυδωνίας 29 και στo τηλέφωνo 28213-41628. Υπεύθυνη του προγράμματος, είναι η κ. Μαλανδράκη Κατερίνα Ψυχολόγος.

Η Προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας

Αικ. Κουνελάκη