Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

             2020-2021

  1. Τα νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια  στις 31-8-2020 δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1-1-2017 έως και 28-2-2018 .

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης που το νήπιο δεν έχει συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια, η αίτηση δεν θα εξετάζεται.

  1. Τα βρέφη να έχουν συμπληρώσει στις 31-8-2020 τους 18 μήνες δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1-3-2018 έως και 28-2-2019, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών.