Χανιά 6/5/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων ανακοινώνονται τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και τις προϋποθέσεις για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Οργανισμού για τη σχολική χρονιά 2021-2022.

 • Σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 31/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Οργανισμού έχει οριστεί το διάστημα 10/5/2021 έως και 31/5/2021και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: dokoipp.aitiseispoliton.gr
 1. Για τα παιδικά τμήματα εγγράφονται νήπια που έχουν γεννηθεί από 1/1/2018 έως και 28/2/2019
 1. Για τα βρεφικά τμήματα τα βρέφη να έχουν γεννηθεί από 1/3/2019 έως και 29/2/2020
 1. Διόρθωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης επιτρέπεται μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής τους την 31/5/2021
 1. Η εκτυπωμένη αίτηση συμμετοχής από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μαζί με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την μοριοδότηση θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα υποβολής της αίτησης την ίδια περίοδο δηλαδή από 10/5/2021 έως και 31/5/2021.
 1. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η επιτροπή εγγραφών , θα ανακοινώσει τα προσωρινά αποτελέσματα με εκτιμώμενη ημερομηνία στις 2/7/2021. Τότε οι γονείς θα ενημερωθούν για την κατάσταση του φακέλου που έχουν υποβάλλει (πλήρης ή ελλιπής φάκελος και απορριπτέες αιτήσεις αν δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις) .
 1. Η ανάρτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών θα γίνει από 5/7/2021 έως και 9/7/2021
 1. Οι ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΔΟΚΟΙΠΠ από 5/7/2021 έως και 9/7/2021.
 1. Εκτιμώμενη ημερομηνίας ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων 31/7/2021 και όχι πριν της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων χορήγησης voucher από την ΕΕΤΑΑ
 1. Το σύστημα υποβολής των αιτήσεων θα υπάρχει στη σελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr το οποίο θα ανοίξει στις 10/5/2021 και θα κλείσει 31/7/2021
 1. Στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ δεν μπορούν να εγγραφούν νήπια που έχουν γεννηθεί από 1/1/2017 έως και 31/12/2017τα οποία εγγράφονται πλέον στην υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 1. Σύμφωνα με την 41/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ για το σχολικό έτος 2021-2022 αναστέλλει τη λειτουργία του Β΄ Παιδικού Σταθμού Σούδας για την προσαρμογή του στο νέο θεσμικό πλαίσιο βάσει του ΠΔ 99/2017.
 1. Σύμφωνα με την 44/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ για τη σχολική περίοδο 2021-2022 εγκρίθηκε η απαλλαγή από τη καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς σε όλα τα εγγραφόμενα βρέφη και νήπια στους Βρεφικούς- Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ.
 1. Σύμφωνα με την 42/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ για τη σχολική περίοδο 2021-2022, οι θέσεις ανά σταθμό είναι οι κάτωθι :
 • Α΄ Βρεφικός Νέα Χώρα Γερ. Παρδάλη α΄όροφος , 4 θέσεις
 • Ε΄ Παιδικός σταθμός Νέα Χώρα Γερ. Παρδάλη ισόγειο, 10 θέσεις
 • Δ΄ Παιδικός σταθμός Παχιανά Αν. Μάντακα 86 , 12 θέσεις
 • Γ΄ Παιδικός σταθμός Χανίων Λενταριανά Παπαναστασίου & Ρ. Κούνδουρου, 14 θέσεις
 • Ζ΄ Παιδικός σταθμός Χαλέπα Ελ. Βενιζέλου 168α, 8 θέσεις
 • Α΄ Βρεφονηπιακός σταθμός Σούδας Εθ. Βενιζέλου 4 , 2 θέσεις για βρέφη και 10 θέσεις για το νηπιακό
 • Γ΄ Παιδικός σταθμός Σούδας οικισμός Ναυστάθμου, 50 θέσεις
 • Παιδικός σταθμός Ελ. Βενιζέλου Νεροκούρου, Νεροκούρου 112, 12 θέσεις
 • Παιδικός σταθμός Λιλιπούπολη Νεροκούρου, Νεροκούρου 112 , 9 θέσεις
 • Βρεφονηπιακός σταθμός Βαμβακόπουλου Μπιρμπίλη 22, 6 θέσεις για το βρεφικό τμήμα και 9 θέσεις για το νηπιακό
 • Βρεφονηπιακός σταθμός Νέας Κυδωνίας Νικολακάκη, 4 θέσεις για το βρεφικό και 20 θέσεις για το νηπιακό
 • Α΄ Βρεφονηπιακός σταθμός Ακρωτηρίου Κουνουπιδιανά Καραϊσκάκη 1 , 2 θέσεις για το βρεφικό και 9 για το νηπιακό
 • Παιδικός σταθμός Περιβολίων Πλατεία Ηρώων Περβόλια, 5 θέσεις

Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς.

Για ερωτήματα, διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε την περίοδο των αιτήσεων στο τηλέφωνο 2821341629 και τις ώρες 9.00 π.μ.- 1.30 μ.μ. και με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dokoipp-pagogi@chania.gr

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ