ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π

(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135

Τηλ.: 2821341627– 629

Fax: 28210-95292 Χανιά 6/5/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων ανακοινώνονται τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και τις προϋποθέσεις για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Οργανισμού για τη σχολική χρονιά 2019-2020.

 1. Σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 41/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Οργανισμού έχει οριστεί το διάστημα 10/5/2019 έως και 31/5/2019 και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι

  dokoipp.chania-city.com

 1. Είναι δυνατή η διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής τους την 31/5/2019

 1. Η εκτυπωμένη αίτηση συμμετοχής από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μαζί με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την μοριοδότηση θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα υποβολής της αίτησης την ίδια περίοδο δηλαδή από 10/5/2019 έως 31/5/2019.

 1. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η επιτροπή εγγραφών , θα ανακοινώσει τα προσωρινά αποτελέσματα στις 21/6/2019 με τα οποία οι γονείς θα ενημερωθούν για την κατάσταση του φακέλου που έχουν υποβάλλει.

 1. Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων και υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών από 24/6/2019 έως και 28/6/2019

 1. Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 24/6/2019 έως και 28/6/2019.

 1. Οι ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΔΟΚΟΙΠΠ από 24/6/2019 έως και 28/6/2019.

 1. Τα τελικά αποτελέσματα επιλογής θα αναρτηθούν έως 25/7/2019

 1. Το σύστημα υποβολής των αιτήσεων θα υπάρχει στη σελίδα του Δήμου Χανίων wwwchania.gr θα ανοίξει στις 10/5/2019 και θα κλείσει 31/5/2019

 1. Στους Παιδικούς σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ δεν μπορούν να εγγραφούν νήπια που έχουν γεννηθεί από 1/1/2015 έως και 31/12/2015 τα οποία εγγράφονται πλέον στην υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 1. Σύμφωνα με την 39/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ για το σχολικό έτος 2019-2020 αναστέλλει τη λειτουργία του Παιδικού σταθμού Περιβολίων για την προσαρμογή του στο νέο θεσμικό πλαίσιο βάσει του ΠΔ 99/2017. Επίσης αναστολή λειτουργίας θα έχει και ο Α΄ Παιδικός σταθμός Σούδας λόγω εργασιών για τη δημιουργία βρεφικού τμήματος και την προσαρμογή του στο νέο θεσμικό πλαίσιο βάσει του ΠΔ 99/2017. Στον Παιδικό σταθμό Περιβολίων αν οι εργασίες διεκπεραιωθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ο σταθμός θα λειτουργήσει εξυπηρετώντας αν υπάρχουν νήπια από τις λίστες των επιλαχόντων περιόδου 2019-2020.

 1. Σύμφωνα με την 42/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ για τη σχολική περίοδο 2019-2020 εγκρίθηκε η απαλλαγή από τη καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς σε όλα τα εγγραφόμενα βρέφη και νήπια στους Βρεφικούς- Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ.

 1. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνουν για τους κάτωθι σταθμούς:

 • Α΄ Βρεφικός Νέα Χώρα Γερ. Παρδάλη

 • Ε΄ Παιδικός σταθμός Νέα Χώρα Γερ. Παρδάλη

 • Δ΄ Παιδικός σταθμός Παχιανά Αν. Μάντακα 86

 • Γ΄ Παιδικός σταθμός Χανίων Λενταριανά Παπαναστασίου & Ρ. Κούνδουρου

 • Ζ΄ Παιδικός σταθμός Χαλέπα Ελ. Βενιζέλου 168α

 • Β΄ Παιδικός σταθμός Σούδας Παπαναστασίου 10

 • Γ΄ Παιδικός σταθμός Σούδας οικισμός Ναυστάθμου

 • Παιδικός σταθμός Ελ. Βενιζέλου Νεροκούρου, Νεροκούρου 112

 • Παιδικός σταθμός Λιλιπούπολη Νεροκούρου, Νεροκούρου 112

 • Βρεφονηπιακός σταθμός Βαμβακόπουλου Μπιρμπίλη 22

 • Βρεφονηπιακός σταθμός Νέας Κυδωνίας Νικολακάκη

 • Α΄ Βρεφονηπιακός σταθμός Ακρωτηρίου Κουνουπιδιανά Καραϊσκάκη 1

Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς.

Ακολουθούν οδηγίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εγγραφής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ