ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π
(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ.: 2821341627- 629
Fax: 28210-95292 Χανιά 21/6/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΔΟΚΟΙΠΠ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι οι βρεφικοί- παιδικοί
– βρεφονηπιακοί σταθμοί και το ΚΔΑΠ Παλιάς Πόλης του Οργανισμού συμμετέχουν
στη δράση της ΕΕΤΑΑ (ΕΣΠΑ) “ Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
2018-2019”.
Από τις 14/6/2018 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και για το διάστημα
14/6/2018 έως 3/7/2018 στη διεύθυνση www.eetaa.gr ή paidikoi.eetaa.gr . Καταληκτική
ημερομηνία έχει ορισθεί η 3/7/2018 και ώρα 24:00.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης
πρέπει να αποσταλούν το διάστημα 14/6/2018 έως 3/7/2018 στη διεύθυνση:
ΕΕΤΑΑ Μυλλέρου 73- 77 10436 Αθήνα και να αναγράφεται εξωτερικά στο φάκελο η
ένδειξη “ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ
ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ