ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

Κυδωνίας 29,

Τηλ.: 2821 3 41629

Χανιά Κρήτης 73135

   ΧΑΝΙΑ 23/07/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας- ΔΟΚΟΙΠΠ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 72/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα τελικά αποτελέσματα εγγραφών επανεγγραφών για τους Βρεφικούς- Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού σχολικού έτους 2019-2020 θα ανακοινωθούν τη Τετάρτη31 Ιουλίου 2019 στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr αλλά και στην ιστοσελίδα του ΔΟΚΟΙΠΠ, www. dokoipp.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ