ΧΑΝΙΑ      29/7/202

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών επανεγγραφών για τους Βρεφικούς- Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού σχολικού έτους 2020 – 2021.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020-2021

Για τις αιτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως ελλιπείς ή κενοί φάκελοι οι γονείς θα μπορούν από την Πέμπτη 30/7/2020 έως και την Τετάρτη 5/8/2020 στη σελίδα

https://dokoipp.aitiseispoliton.gr/#/

   με τους κωδικούς που έχουν και με τους οποίους είχαν υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση, να ανεβάσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή όλα τα δικαιολογητικά όπου χρειάζεται.

Οι γονείς που επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση σχετικά με τη μοριοδότηση των αιτήσεων μπορούν να την υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του ΔΟΚΟΙΠΠ, Κυδωνίας 29 από την Πέμπτη 30/7/2020 έως και την Τετάρτη 5/8/2020 .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ