ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π
(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 ΧΑΝΙΑ 21/6/2019
Τηλ.: 2821341629
Fax: 28210-95292

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ
ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών επανεγγραφών για τους
Βρεφικούς- Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού σχολικού έτους 2019 – 2020.
Για τις αιτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως ελλιπείς οι γονείς θα μπορούν
από τη Δευτέρα 24/6/2019 έως και τη Παρασκευή 28/6/2019 στη σελίδα
dokoipp.chania-city.com με τους κωδικούς που έχουν και με τους οποίους είχαν
υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση, να ανεβάσουν τα συμπληρωματικά
δικαιολογητικά.
Για τις αιτήσεις που δεν έχουν ανεβάσει δικαιολογητικά οι γονείς θα μπορούν
από τη Δευτέρα 24/6/2019 έως και τη Παρασκευή 28/6/2019 στη σελίδα
dokoipp.chania-city.com με τους κωδικούς που έχουν και με τους οποίους είχαν
υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση, να ανεβάσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Οι γονείς που επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση σχετικά με τη μοριοδότηση
των αιτήσεων μπορούν να την υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του ΔΟΚΟΙΠΠ,
Κυδωνίας 29 από τη Δευτέρα 24/6/2019 έως και τη Παρασκευή 28/6/2019 .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ
ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ