Χανιά, 8/5/2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

Από τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων ανακοινώνονται τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και τις προϋποθέσεις για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Οργανισμού για τη σχολική χρονιά 2023-2024.

 

 

 

 1. Σύμφωνα με την υπ. Αριθ.  39/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.,  περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Οργανισμού έχει οριστεί το διάστημα 10/5/2023 έως και 31/5/2023 και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι:

 

http://dokoipp.aitiseispoliton.gr

 

 1. Για τα παιδικά τμήματα  εγγράφονται νήπια που έχουν γεννηθεί από 1-1-2020 έως και 28-2-2021

 

 1. Για τα βρεφικά τμήματα τα βρέφη να έχουν γεννηθεί από 1-3-2021 έως και 28-2-2022

 

 1. Διόρθωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης επιτρέπεται μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής τους την 31/5/2023

 

 1. Η εκτυπωμένη αίτηση συμμετοχής από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μαζί με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την μοριοδότηση θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα υποβολής της αίτησης την ίδια περίοδο δηλαδή από 10/5/2023 έως και 31/5/2023.

 

 1. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η επιτροπή εγγραφών , θα ανακοινώσει  τα προσωρινά αποτελέσματα με εκτιμώμενη ημερομηνία στις 10 / 7 / 2023. Τότε οι γονείς θα ενημερωθούν για την κατάσταση του φακέλου που έχουν υποβάλλει (πλήρης ή ελλιπής φάκελος και απορριπτέες αιτήσεις αν δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις) .

 

 1. Η ανάρτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών  θα γίνει από 11/7/2023 έως και 17/7/2023

 

 1. Οι ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΔΟΚΟΙΠΠ από 11/7/2023 έως  και 17/7/2023.

 

 1. Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων θα γίνει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χορήγησης voucher στις ωφελούμενες μητέρες από την ΕΕΤΑΑ για εγγραφή βρεφών νηπίων σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς και την ανακοίνωση από τον ΔΟΚΟΙΠΠ των αποτελεσμάτων εγγραφής νηπίων βρεφών μέσω του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ

 

 1. Το σύστημα υποβολής των αιτήσεων θα υπάρχει στη σελίδα του Δήμου Χανίων http://www.chania.gr το οποίο  θα ανοίξει στις 10/5/2023 και θα κλείσει 31/5/2023

 

 1. Στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ δεν μπορούν να εγγραφούν νήπια που έχουν γεννηθεί από 1/1/2019 έως και 31/12/2019 τα οποία εγγράφονται πλέον στην υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 

 1. Σύμφωνα με την  42/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ για το σχολικό έτος  2023-2024 αναστέλλει τη λειτουργία του  Β΄ Παιδικού Σταθμού Σούδας, του Ε΄ παιδικού σταθμού για την προσαρμογή τους στο νέο θεσμικό πλαίσιο βάσει του ΠΔ 99/2017 και του Α΄ Βρεφονηπιακού σταθμού Ακρωτηρίου. Επίσης με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η έναρξη λειτουργίας του Βρεφονηπιακού σταθμού Πιθαρίου.

 

 1. Σύμφωνα με την 43/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ για τη σχολική περίοδο  2023-2024 εγκρίθηκε η απαλλαγή από τη καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς σε όλα τα εγγραφόμενα βρέφη και νήπια στους Βρεφικούς- Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ.

 

 

 1. Σύμφωνα με την  38/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ για τη σχολική περίοδο  2023-2024,  οι θέσεις ανά σταθμό είναι οι κάτωθι : 
 • Δ΄ Παιδικός σταθμός Παχιανά Αν. Μάντακα 86 , 12 θέσεις
 • Γ΄ Παιδικός σταθμός Χανίων Λενταριανά Παπαναστασίου & Ρ. Κούνδουρου, 14 θέσεις
 • Ζ΄ Παιδικός σταθμός Χαλέπα Ελ. Βενιζέλου 168α, 8 θέσεις
 • Α΄ Βρεφονηπιακός σταθμός Σούδας Εθ. Βενιζέλου 4 , 2 θέσεις για βρέφη και 10 θέσεις για το νηπιακό
 • Γ΄ Παιδικός σταθμός Σούδας οικισμός Ναυστάθμου, 45 θέσεις
 • Παιδικός σταθμός Ελ. Βενιζέλου Νεροκούρου, Νεροκούρου 112, 12 θέσεις
 • Παιδικός σταθμός Λιλιπούπολη Νεροκούρου, Νεροκούρου 112 , 9  θέσεις
 • Βρεφονηπιακός σταθμός Βαμβακόπουλου Μπιρμπίλη 22, 5 θέσεις για το βρεφικό τμήμα και 9 θέσεις για το νηπιακό
 • Βρεφονηπιακός σταθμός Νέας Κυδωνίας Νικολακάκη, 5 θέσεις για το βρεφικό και 20 θέσεις για το νηπιακό
 • Βρεφονηπιακός σταθμός Πιθαρίου Αριστοτέλους Πιθάρι , 5 θέσεις για το βρεφικό και 5 για το νηπιακό
 • Παιδικός σταθμός Περιβολίων Πλατεία Ηρώων Περβόλια, 4 θέσεις
 • Α΄ Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής κοινότητας Νεροκούρου 2 θέσεις για το βρεφικό τμήμα και 10 θέσεις για το νηπιακό τμήμα

 

          Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς.

 

 

Για ερωτήματα, διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε  την περίοδο των αιτήσεων στο τηλέφωνο 2821341629 και τις ώρες 9.00 π.μ.- 1.30 μ.μ.  και με  mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dokoipppagogi@chania.gr

 

 

 

      

 

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

                                          ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ