Αποτελέσματα ΣΟΧ 2/2023 Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής:

101- ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

101-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

101-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

101-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

102- ΤΕ ΠΑΔΑΓΩΓΩΝ  ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

102-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

102-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

102-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

103- ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

103-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

103-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

104- ΔΕ Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

104-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

104-ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

105-ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

105-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

105-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

105 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

105- Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

106-ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

106-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

106-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

106- ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΗΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ