Σύμφωνα με την 88 /2022  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ εγγράφονται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τα νήπια και βρέφη, που αναγράφονται στις καταστάσεις, για την σχολική περίοδο 2022 /2023.

 

Σε περίπτωση κενών θέσεων στα τμήματα των Παιδικών Σταθμών ή Βρεφονηπιακών σταθμών, οι θέσεις θα καλύπτονται από τις καταστάσεις των επιλαχόντων.

 

Οι  γονείς αν τα παιδιά τους έχουν εισαχθεί σε Παιδικό Σταθμό του ΔΟΚΟΙΠΠ από τις 15/9/2022 θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη κάθε Σταθμού.

Τα τηλέφωνα και οι Διευθύνσεις των Σταθμών :

 

Βρεφονηπιακοί σταθμοί:

 

1ος Βρεφονηπιακός σταθμός Ακρωτηρίου ( Καραϊσκάκη 1 Κουνουπιδιανά)                                         τηλ. 2821049209

 

Βρεφονηπιακός σταθμός Νέας Κυδωνίας  ( Νικολακάκη – Γαλατάς)  τηλ. 2821032915

 

Βρεφονηπιακός σταθμός Βαμβακόπουλου    ( Μπιρμπίλη 22)               τηλ. 2821072002  

 

Α΄ Βρεφονηπιακός σταθμός δημοτικής κοινότητας Νεροκούρου      τηλ. 2821093569

 

Α΄ Βρεφονηπιακός σταθμός δημοτικής κοινότητας Σούδας                τηλ. 2821089355

 

Παιδικοί σταθμοί :

 

Γ΄ Παιδικός Σταθμός   Χανίων  (Παπαναστασίου& Ρ.Κούνδουρου Λενταριανά)     τηλ. 2821043844

 

Δ΄    Παιδικός Σταθμός  Χανίων  (Αν. Μάντακα 86    Παχιανά )             τηλ: 2821097901

     

   Παιδικός Σταθμός   Χανίων  (Ελ. Βενιζέλου 168 Α      Χαλέπα)       τηλ: 2821057440

  

Α΄   Βρεφονηπιακός Σταθμός Σούδας   (Εθ. Βενιζέλου 4  Σούδα )         τηλ: 2821089264 

    

Γ΄  Παιδικός Σταθμός Σούδας   (Ναύσταθμος  Κρήτης   Σούδα )           τηλ: 2821082960   

 

Παιδικός Σταθμός  Ελευθερίου Βενιζέλου   (Νεροκούρου 112)              τηλ: 2821091635 

 

Παιδικός σταθμός Λιλιπούπολη (Νεροκούρου 112)                                τηλ.2821036077 

 

Παιδικός σταθμός Περιβολίων ( Πλατεία Ηρώων)                                 τηλ. 2821076980

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΡΕΦΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ

 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑ

ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ